OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DIAGNOSI I PROJECTE DE REHABILITACIÓ D’EDIFICI PLURIFAMILIAR A MANRESA

Diagnosi i projecte de consolidació i rehabilitació d’edifici plurifamiliar a Manresa.

Actualment s’està portant a terme la diagnosi mitjançant el seguiment evolutiu d’esquerdes que han aparegut de forma generalitzada en tota la finca per tal de poder comprovar si es troben actives o estabilitzades i per conèixer la causa que les genera. Posteriorment amb l’informació recollida es podrà realitzar el projecte de consolidació i rehabilitació adient. 

A les imatges s’observa el procés d’execució d’algun testimonis de guix.

×

Comments are closed.