Jordi Sancho

Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (2007). La seva activitat principal es centra en el disseny i desenvolupament de tot tipus de projectes arquitectònics, des d’obra nova a intervenció en edificació existent, ja sigui a nivell d’estudis de viabilitat i avantprojecte com en la realització de projectes bàsics i executius.

Ampli coneixement de la normativa actual i del CTE. Posseeix una dilatada experiència en obra, així com en la realització d’amidaments i pressupostos, control de qualitat i coordinació de seguretat i salut. És membre d’Arquitectes Sense Fronteres.

 Veure CV a LINKEDIN

E-mail: E-mail: jordisancho@drmarquitectura.com Colegiado: Col·legiat: Arquitecto Colegiado 59127-0 COAC / Arquitecto Técnico Colegiado 10.674 CAATEEB