CONCESSIÓ D’AJUDES DE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE PER LA REHABILITACIÓ

S’han rebut les següents ajudes de l’Agència de l’Habitatge per la rehabilitació d’edificis existents:

 

– Primera convocatòria de juliol del 2015: concedida a una comunitat de propietaris d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres a Manresa.

– Tercera convocatòria de novembre del 2015: concedida a una comunitat de béns d’un edifici plurifamiliar aïllat al Pont de Vilomara i Rocafort.

 

DRM s’ha encarregat de la redacció de tota la documentació tècnica, la seva gestió i tramitació.

REFORÇ I SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE FORJATS

NOU PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA DE REFORÇ I SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE FORJATS D’EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 7 HABITATGES AL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT

DRM portarà a terme el projecte i direcció d’obra del reforç i substitució parcial dels forjats d’un edifici plurifamiliar del segle XIX de 7 habitatges i 2 locals, emplaçat a El Pont de Vilomara i Rocafort.

Leer más

Subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial per a l’any 2015

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya finançarà actuacions per la conservació, la millora de la qualitat i de la sostenibilitat, o la realització d’ajustos raonables en matèria d’accessibilitat

S’ha publicat al DOGC la Resolució TES 559/2015, de 12 de març, per la qual es convoquen subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial per a l’any 2015, i se n’aproven les bases reguladores.

 

Pressupost disponible: 6.000.000 €
Àmbit d’aplicació: Tota Catalunya excepte Barcelona i Àrea Metropolitana.
Destinataris: Comunitats de propietaris, propietaris únics d’edificis d’habitatges i altres entitats de dret públic propietàries dels immobles.

Leer más

PRÒRROGA DE LES CONVOCATÒRIES D’AJUTS A LA REHABILITACIÓ PEL 2015

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya prorrogaran les convocatòries d’ajudes a la rehabilitació pel 2015.
Leer más
IMG-20150223-WA0010 red

NOVA CUINA AL CARRER DEL MILANESAT DE BARCELONA

S’ha finalitzat l’execució d’una nova cuina al Carrer del Milanesat de Barcelona.

Leer más