El Consorci de l’Habitatge de Barcelona i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya prorrogaran les convocatòries d’ajudes a la rehabilitació pel 2015.

Consorci de l’Habitatge de Barcelona

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha prorrogat el termini d’inscripció de sol·licituds d’ajuts a la rehabilitació per a l’any 2015 per no frenar les expectatives i  l’ interès generat amb la convocatòria actualment oberta, ja que els processos previs per part de les comunitats de veïns fins arribar a tramitar la sol·licitud per fer les obres de millora son llargs.

La convocatòria estarà oberta fins el 31 de desembre de 2015 i està dotada amb un import  de 6,5M€  aportats per l’Ajuntament de Barcelona; i gestionats pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona, que s’ampliarà amb el sobrant de la convocatòria del 2014 un cop aprovats els pressupostos.

 

Agència de l’Habitatge de Catalunya

 

El mes de gener l’Agència de l’Habitatge de Catalunya obrirà una nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació.
Es preveu que el mes de gener l’Agència torni a obrir una convocatòria, en la que es podrà destinar una quantitat, de fins a 20 milions d’euros per a rehabilitació (un import que duplica la quantitat que s’hi ha destinat enguany). Actualment s’estan fent propostes a Ministeri de Fomento per poder incloure per a l’any vinent els edificis amb menys de vuit habitatges que fins ara estaven pràcticament exclosos de rebre aquest tipus d’ajuts, segons marca el Plan de Vivienda 2013-2016. Així mateix, també s’està treballant per flexibilitzar els requisits relatius a les obres de millora de l’eficiència energètica per tal que es puguin fer rehabilitacions parcials en els edificis.