Management

DRM-M-Servicios

En DRM entenem el Management com la forma de gestionar la totalitat del projecte per tal de satisfer al màxim les exigències del client.

Integrem des de la fase d’estudi totes les expectatives de l’encàrrec, sent capaços de complir els objectius de costos i terminis en totes les fases del projecte.

La nostra experiència en projectes de molt diferent tipologia ens permet preveure i resoldre amb antelació els obstacles i impediments que habitualment poden sorgir. Una minuciosa planificació tècnica i econòmica faciliten en gran mesura l’assoliment de tots els objectius establerts sense desviacions i sempre complint amb els més alts estàndards de qualitat.

La figura del manager la concebem com una peça clau dins de qualsevol tipus de projecte. Les seves habilitats i competències han de donar resposta a l’exigent tasca d’intervenir coherentment entre el client, els subcontractistes i els propis tècnics que desenvolupen l’encàrrec, de manera que totes les parts arribin al seu objectiu final comú perfectament definit.

SERVEIS

  • Gestió de projectes
  • Licitació d’obres
  • Estudis de viabilitat
  • Coordinació d’industrials
  • Control de costos i terminis
  • Seguiment de l’execució d’obra
  • Propostes de millora en projectes existents
  • Control mediambiental
  • Control de qualitat