Rehabilitació

DRM-R-Servicios
Avui en dia estem canviant l’ordre de les prioritats en molts àmbits i concretament en el camp de l’arquitectura i la construcció. Ho estem fent en la direcció de la conservació i la millora del parc immobiliari existent, és a dir, invertint i apostant per la rehabilitació.

No obstant això, aquesta tendència necessària sempre ha d’anar de la mà de la sostenibilitat i l’eficiència prestacional de l’edifici.

El nostre equip es fonamenta sobre aquesta convicció de recuperar i millorar el nostre llegat immobiliari, ja sigui de caràcter patrimonial o convencional, per oferir un servei professional que cobreixi tot el camp de l’estudi i diagnòstic de patologies en l’edificació per donar solucions mitjançant la consolidació i la rehabilitació.

Els nostres projectes s’estudien al màxim fins a aconseguir un equilibri òptim entre les necessitats d’intervenció i els costos d’execució.

SERVEIS

  • Projectes i direccions d’obra de rehabilitació
  • Projectes i direccions d’obra de consolidació estructural
  • Projectes i direccions d’enderroc
  • Diagnòstic de patologies a l’edifici
  • Dictàmens
  • Peritatges
  • Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE)
  • Informe d’Avaluació de l’Edifici (IAE)